Obsługa BHP, szkolenia przeciwpożarowe oraz inne usługi – dowiedz się więcej o naszej firmie

 Firma - zapeniająca wyższe standardy bezpieczeństwa

Użycie słowa manufaktura, nie jest przypadkowe ze względu na spejalistyczne usługi jakie oferujemy oparte na wiedzy i doświadczeniu jakie posiadamy.

Nasz zespół to ludzie, dla których bezpieczeństwo jest nie tylko codzienną pracą, ale też pasją. 

Firma posiada bogatą tradycję działamy na rynku od 1994 roku, w tym czasie wykonaliśmy tysiące szkoleń i usług na rynku lokalnym w Płocku, jak i na rynku krajowym - dla firm z kapitałem polskim i zagranicznym notowanych na światowych giełdach.

Szanujemy każdą firmę, która chce ponosić swoje standardy bezpieczeństwa. W  naszym  portfolio można doszukać się, dużych miedzynarodowych koncernów, jak i małych kilkuosobowych firm, ludzi działających z pasją i oddaniem dla budowania lepszej przyszłości.

Jako pierwsza na rynku lokalnym i krajowym, na przełomie dynamicznych zmian w latach dziewiedziesiatych dostarczaliśmy wysokospecjalistyczne usługi w trzech obszarach jednocześnie -  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), ochrony przeciwpożarowej (ppoż), ochrony środowiska (oś),  inne firmy dopiero po latach zaczeły nawiązywać do tego nieuniknionego trendu.

Ostanią usługą, jaką wprowadziliśmy jest COACHING I MENTORING

Zapewniamy firmom obsługę BHP, nadzór, szkolenia, instrukcje Ppoż. oraz działania z zakresu ochrony środowiska, nie jest nam obce koordynowanie pod względem bezpieczeństwa dużych projektów na budowach z różnych branż.

Obsługa BHP polega na przejęciu zadań i pełnieniu funkcji koordynatora działań BHP w zakładzie pracy, jako służba bhp. Dotyczy ona wszelkich aspektów BHP, które dotyczą pracodawcy, tj. szkoleń BHP, niezbędnej dokumentacji BHP, doradztwa prawnego w zakresie BHP, inspekcji i nadzoru BHP stanowisk pracy. Usługi BHP, ppoż, ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa przemysłowego, świadczymy na terenie całej Polski.

 Zakres świadczonych usług:

Szkolenia bhp, ppoż, ochrona śrowowiska, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo procesowe, szkolenia specjalistyczne

Pełna obsługa bhp, przez Głównych specjalistów BHP, Specjalistów BHP, Inspektorów BHP -bezpieczeństwa i higieny pracy

Pełna obsługa PPOŻ przez specjalistów, inspektorów - ochrona przeciwpożarowa

Pełna obsługa przez specjalistów bezpieczeństwa procesowego i technicznego

Pełna obsługa przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska

Prowadzenie postepowań powypadkowych bhp

Analiza ergonomiczna i wdrażanie rozwiązań ergonomicznych.

Dokumentacje z zakresu świadczonych usług - bhp, ppoż, ochrona środowiska, dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem itd.

Nadzory i koordynacja na budowach - pod względem bhp, ppoż, ochrony środowiska, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa procesowego, ratownictwa chemicznego

Coaching bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

 

Szkolenia specjalistyczne dedykowane pod potrzeby Klienta

Analiza potrzeb szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa

 

Inna gałąż przychodów to -

Coaching osobisty, rozwój osobisty, objęcię mentoringem

Naszą dziedziną rozwojową jest ratownictwo chemiczne i ekologiczne i doradztwo zawodowe.

Autor JAA

Aktualizacja 18-05-2015